In samenwerking met Deltares, Ecoshape, en Natuurmonumenten bracht Avec Pleijsier, door middel van een interactieve infographic, al het onderzoek door alle partijen, dat op en rond de Marker Wadden plaatsvindt, in kaart. Bekijk de website
Deltares, Rijkswaterstaat, EcoShape, Natuurmonumenten
marker wadden onderzoek KIMA bouwen met zand en slib
marker wadden infographic voor natuurmonumenten Deltares ecoshape

You may also like

Back to Top